Jak můžete pomáhat s námi?

Charita je neziskovou organizací, která svou činnosti podporuje a pomáhá osobám a rodinám, jež se ocitli v tíživé situaci či prožívají těžké období.  I vy můžete pomáhat spolu s námi – stát se dárcem a našim prostřednictvím tak projevit, že nejste lhostejní k osudu jiných lidí.

Rozhodnete-li se podpořit naší činnost, máte několik možností:

jar-2912135_1280

Finanční dary

 • hotovost do pokladny v kanceláři
  Charity Třeboň (Chelčického 2)
 • bezhotovostním převodem
  na účet
  : 000000-5981598339/0800 u České spořitelny, a.s.
 • poštovní poukázkou (č. ú.: 000000-5981598339/0800 Česká spořitelna, a.s.


  Více  informací
dresses-53319_1920

Materiální dary

Můžete nás podpořit svými výrobky či službami, které pomohou zajistit naší technickou a materiální vybavenost. Materiální (věcné) dary mohou být účelové a dar je možné použit dle přání dárce a našich možností.  Je možné darovat oblečení a textilie, nevyužívané kompenzační pomůcky, hračky, kancelářský nábytek, drogistické zpoží a podobně.Více informací

hands-2906458_1280

Dobrovolnictví

Dobrovolník daruje část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním a získává zkušenosti. Pomoc dobrovolníků vítáme zejména při organizaci jednorázových akcí, pro sběr šatstva nebo je možné působit jako dobrovolník v Pečovatelské službě Astra a přispět svojí pomocí našim pracovníkům při zajištění pomoci seniorům nebo zdravotně postiženým.

Více informací

15_FCH Třeboň_1

Jiná forma pomoci

Můžete s námi pomáhat prostřednictvím různých charitativních  akcí nebo známé Tříkrálové sbírky.
Další možnouo formou je darování majetku nebo jeho části Charitě Třeboň (např. závěť), přičemž tento odkaz často představuje přirozené vyústění celoživotní snahy a podpory dobré věci. Budete-li nás kontaktovat, můžeme poskytnout informace o množnostech jak diskrétně a efektivně realizovat tento krok. 


Více informací

číslo účtu: 000000-5981598339/0800 

V případě, že uvažujete o některém ze způsobu podpory Oblastní charity Třeboň nebo jste se již rozhodli pro konkrétní pomoc, můžete o další informace či osobní schůzku kontaktovat ředitelku organizace:
telefon: 777 566 971 nebo e-mail: info@trebon.charita.cz

Děkujeme, že pomáháte pomáhat s námi!