Pečovatelská služba Astra

JčKLogo třeboň                                                                       
Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a města Třeboň.

Záleží nám na tom, aby člověk žil plnohodnotný a důstojný život po celou jeho dobu. Poskytujeme pomoc a podporu seniorům, pečujícím osobám a jejich rodinám. Podporujeme péči o rodinného příslušníka doma v jeho přirozeném prostředí.

Poslání 

Posláním Pečovatelské služby Astra je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami. Pomoc a podporu při zvládání každodenních činností uskutečňujeme s důrazem na důstojnost uživatelů podle jejich individuálních potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Osoby se sníženou soběstačností a sebeobsluhou žijící v Třeboni, v přilehlých obcích do
15 km a v Chlumu u Třeboně a jeho místních částech Lutová, Mirochov a Žíteč:

 • Senioři – osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • Osoby se zdravotním postižením
  • osoba, které byl přiznán invalidní důchod a která ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
  • osoba, která potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
 • Osoby dlouhodobě a chronicky nemocné
 • Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (narození současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí).

Cíle služby:

 • Podpora a péče při naplňování základních životních potřeb uživatelů v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby mohli zůstat žít ve své domácnosti.
 • Podpora v udržování společenských a rodinných kontaktů a zvyklostí uživatele.
 • Podpora uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti.

 • Zásady:

  •  nezávislost, aktivizace, důstojnost, respekt, partnerství, zodpovědnost, bezpečí, individuální přístup

Kontaktujte nás:

Kancelář Oblastní charity Třeboň: tel.: 384 721 427
Vedoucí pečovatelské služby:
Lucie Vyslužilová, DiS., tel.: 777 566 972 
Sociální pracovnice pečovatelské služby: Mgr. Kateřina Fischerová, tel.: 604 150 806
e-mail: psastra@trebon.charita.cz

Provozní doba

Pondělí 7:30 – 16:00 17:00 – 21:30
Úterý 7:30 – 16:00 17:00 – 21:30
Středa 7:30 – 16:00 17:00 – 21:30
Čtvrtek 7:30 – 16:00 17:00 – 21:30
Pátek 7:30 – 16:00
17:00 – 21:30
Sobota, neděle
svátky
7:00 – 16:00

 

Podrobné informace o službě zde

 

Informační leták

Sazebník

Žádost o poskytnutí služby

Smlouva o poskytování služby

 

V případě nespokojenosti lze podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Hodnocení spokojenosti s poskytovanou službou