Občanská poradna

JčKLogo třeboň čv 3                                                           
Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje, města Třeboň a města České Velenice.

Sociální pracovnice občanské poradny

Jsme tady pro všechny ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, s jejímž řešením potřebují pomoci. Obrátit se na nás mohou všichni, kdo se ocitli v těžké finanční či bytové situaci, i ti, kdo si neví rady při vyřizování záležitostí na úřadech či v jiných institucích. Pomůžeme Vám vše zvládnout a vrátit se do běžného života.

  • Občanská poradna je akreditovaná pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
  • Máte možnost využít naše služby v Třeboni nebo v Českých Velenicích. 

Poslání

Posláním Občanské poradny je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci. V rámci poradenství je poskytováno také dluhové poradenství.

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby ve věku od 16 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi a nedokáží ji bez vnější pomoci překonat a potřebují informace o tom, jaká mají práva a povinnosti, jaké jsou možnosti řešení jejich situace a informace o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svoji sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života, nepříznivý zdravotní stav, věk.

Cena za služby

Služba je bezplatná a je poskytována na základě ústní či písemné smlouvy (v případě, že zájemce o službu požaduje uzavření písemné smlouvy), která je uzavřena na základě potřeb klienta

Cíle služby

  • 1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit                                                                                                               
  • 2.cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat

 Zásady

  • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
  • anonymita (uživatel služby může vystupovat anonymně)
  • diskrétnost (žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu předána nikomu mimo službu, týká se i informace o tom, zda uživatel službu využívá. Poradce považuje všechna sdělení uživatelů za důvěrná. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy - oznamovací povinnost.)
  • nestrannost (služby poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, zdravotního stavu, rodinného stavu, sexuální orientace, věku, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního postavení apod. Poradce neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá uživateli dostupné možnosti.) 
  • bezplatnost (za poskytnutou službu uživatel nic nehradí)

Informace o službě pro zájemce zde

POTŘEBUJETE POMOC?  NAVŠTIVTE NÁS OSOBNĚ, ZAVOLEJTE NÁM, POŠLETE E-MAIL NEBO NAPIŠTE DOTAZ ON-LINE.

Občanská poradna Třeboň

adresa: Sv. Čecha 20, Třeboň
telefon: +420 775 566 971
e-mail: _hEkU.5l~.oy4YUSakrl5.2938Es-Z29g                      

Provozní doba

Pondělí
8 – 11:30 12 – 16
Úterý
7:30– 13:30  
Středa
8 – 11:30 12 – 16
Čtvrtek
zavřeno  
Pátek
7:30– 12:30  

Občanská poradna České Velenice

adresa: Vitorazská 77, České Velenice
telefon: +420 732 895 809
e-mail: poradnavelenice@trebon.charita.cz                  

Provozní doba

Pondělí
zavřeno  
Úterý
9 – 12 12:30 - 17
Středa
       9 – 12  12:30 - 17
Čtvrtek
       9 – 15
Pátek
zavřeno

V případě nespokojenosti lze podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služby.

VYHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU

Mgr. Alena  Brožová

Tel.: 775 566 971
Vedoucí Občanské poradny v Třeboni a Českých Velenicích, Vedoucí STD Motýl,  sociální pracovnice