Sociálně terapeutická dílna Motýl

JčKLogo třeboň    ¨lišov          lomnice                                                            
Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje, města Třeboň, města Lišov a města Lomnice nad Lužnicí.

Sociálně terapeutická dílna Motýl nabízí osobám se zdravotním či kombinovaným postižením smysluplné trávení volného času a nácvik dovedností pro pozdější uplatnění na trhu práce. V dílně mají klienti možnost věnovat se různým činnostem. Dle svých možností a zájmů se mohou věnovat šití, vyšívání, pletení, háčkování, výrobě mýdel, výrobě svíček apod. V rámci zvyšování soběstačnosti a rozvoji sociálních návyků jsou klientům nabízeny procházky pro nácvik orientace ve městě a jiné aktivity dle lokálních možností (canisterapie, jízda parníkem, jízda v kočáře apod.)

Poslání

Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba není poskytována osobám s vysokou mírou nebo plnou závislostí na pomoci druhé osoby

Pozn.: služba je určena mimo jiné i pro uživatele transformujícího se Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina.

Cena za služby

Služba je bezplatná a je poskytována na základě písemné smlouvy, která je uzavřena na základě potřeb klienta.

Cíle služby

 • Udržení a rozvoj soběstačnosti uživatelů
 • Vytvoření a rozvoj sociálních kontaktů uživatelů
 • Vytvoření, zachování a zdokonalování pracovních návyků uživatelů

Zásady:

 • individuální přístup
 • respektování potřeb
 • partnerství
 • aktivizace
 • důstojnost
 • vzájemná tolerance a ohleduplnost
 • orientace na pozitivní stránky uživatele
 • podpora duchovních potřeb
 • integrace

Kontaktujte nás:

Adresa: Chelčického 2, Třeboň, 

Vedoucí služby: Mgr. Alena Brožová,                                      tel: +420 775 566 971
Sociální pracovnice:tel:+420 604 150 806
Telefon do služby: +420 736 503 164
e-mail: stdmotyl@trebon.charita.cz

Provozní doba:

Pondělí 7.30 – 11.30
Úterý 7:30 – 12          12.30  –16
Středa 7:30 – 12          12.30  –16
Čtvrtek 12 – 16
Pátek 7:30 – 11.30

Kontaktujte nás:

Adresa: Tyršova 348, Lomnice nad Lužnicí  

Vedoucí služby: Mgr. Alena Brožová,                                       tel: +420 775 566 971
Sociální pracovnice:tel:+420 604 150 806
Telefon do služby: +420 736 503 164
e-mail: stdmotyl@trebon.charita.cz

Provozní doba:

Pondělí 7:30 – 12          12.30  –16
Úterý 8 – 12
Středa 8 – 12
Čtvrtek 9 – 15
Pátek 7:30 – 12          12.30  –16
 

 

Více informací o službě.

Informace pro zájemce o službu.

Vzor smlouva o poskytování sociální služby

Vzor alternativní smlouva

Žádost o poskytování sociální služby

 

V případě nespokojenosti lze podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Mgr. Alena  Brožová

Tel.: 775 566 971
Vedoucí Občanské poradny v Třeboni a Českých Velenicích, Vedoucí STD Motýl,  sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Mixanová

Tel.: 736 503 164, 736 503 163
pracovník v sociálních službách

Soňa Maleninská  

Tel.: 736 503 164, 736 503 163
pracovník v sociálních službách

Martina  Märzová

Tel.: 736 503 164, 736 503 163
pracovník v sociálních službách