Sociálně terapeutická dílna Motýl

JčKLogo třeboň                                                                       
Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a města Třeboň.

Sociálně terapeutická dílna Motýl nabízí osobám se zdravotním či kombinovaným postižením smysluplné trávení volného času a nácvik dovedností pro pozdější uplatnění na trhu práce. V dílně mají klienti možnost věnovat se různým činnostem. Dle svých možností a zájmů se mohou věnovat šití, vyšívání, pletení, háčkování, výrobě mýdel, výrobě svíček apod. V rámci zvyšování soběstačnosti a rozvoji sociálních návyků jsou klientům nabízeny procházky pro nácvik orientace ve městě a jiné aktivity dle lokálních možností (canisterapie, jízda parníkem, jízda v kočáře apod.)

Poslání

Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba není poskytována osobám s vysokou mírou nebo plnou závislostí na pomoci druhé osoby

Pozn.: služba je určena mimo jiné i pro uživatele transformujícího se Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina.

Cíle služby

 • Udržení a rozvoj soběstačnosti uživatelů
 • Vytvoření a rozvoj sociálních kontaktů uživatelů
 • Vytvoření, zachování a zdokonalování pracovních návyků uživatelů

Zásady:

 • individuální přístup
 • respektování potřeb
 • partnerství
 • aktivizace
 • důstojnost
 • vzájemná tolerance a ohleduplnost
 • orientace na pozitivní stránky uživatele
 • podpora duchovních potřeb
 • integrace

Více informací o službě.

Informace pro zájemce o službu.

 

Kontaktujte nás:

Vedoucí služby: Mgr. Alena Brožová,
tel.: 775 566 971
Sociální pracovnice: tel.: 736 503163, 604 150 806
Telefon do služby: 736 503 164
e-mail: std.motyl@trebon.charita.cz

Provozní doba:

Pondělí 7:30 – 16:00
Úterý 7:30 – 16:00
Středa 7:30 – 16:00
Čtvrtek 7:30 – 16:00
Pátek 7:30 – 16:00

Žádost o poskytování sociální služby

Vzor smlouva o poskytování sociální služby

Vzor alternativní smlouva

 

V případě nespokojenosti lze podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby.