Vyřizování stížností

Kdo má právo podat stížnost?

Stěžovat si na kvalitu, na způsob poskytování služby nebo na pracovníka může klient kdykoliv, o tomto právu je informován již při uzavírání smlouvy a následně v průběhu poskytování služby. V zájmu klienta může podat stížnost každá osoba, která to považuje za oprávněné. Služba prošetřuje i stížnosti anonymní.alternativni_navod na stiznost

Jakou formou stížnost podat?

  •  ústně
  • písemně
  • elektronicky
  • příp. jinou formou komunikace
    (znaková řeč, piktogramy). 

    Alternativní návod podání stížnosti pro klienta.


    Stížnost může být podána kterémukoliv pracovníkovi služby. Všechny stížnosti jsou evidovány a vyřízeny nejpozději do 28 dnů ode dne jejich podání dle vnitřních pravidel organizace. Osoba, která stížnost podala, je s výsledkem vyřízení stížnosti písemně seznámena. Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti, může se odvolat k nadřízenému orgánu nebo institucím, které se zabývají ochranou lidských práv.

Na koho se obrátit v případě, že chcete podat stížnost

Statutátní zástupce, ředitelka oganizace: Mgr. Dana Zavadilová

Tel: 384 721 427, 777 566 971

Email: info@trebon.charita.cz

Adresa: Charita Třeboň, Chelčického 2, Třeboň, 379 01