Jak pomáháme

Charita Třeboň pomáhá svými službami a činnostmi těm, kteří pomoc potřebují – ať již vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemají dostatek sil postarat se sami o sebe či se právě nachází ve složitém období svého života, ze kterého hledají cestu dál a potřebují podporu k tomu, aby zvládli vyřešit svoje problémy či sílu unést tíhu prožívaných emocí a pocitů s tímto obdobím spojených.

Poskytujeme pomoc a podporu seniorům, pečujícím osobám a jejich rodinám. Podporujeme péči o rodinného příslušníka doma v jeho přirozeném prostředí. 

Jsme tady pro všechny ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, s jejímž řešením potřebují pomoci. Pomůžeme Vám vše zvládnout a vrátit se do běžného života.

Osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením či kombinovaným postižením nabízí smysluplné trávení volného času a nácvik dovedností pro pozdější uplatnění na trhu práce.  

Dále:

Poskytované sociální služby na základě Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu:

  • Pečovatelská služba Astra (dle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)
  • Občanská poradna (dle § 37 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Třeboň a České Velenice
  • Sociálně terapeutická dílna Motýl (dle § 67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)
  • Jak podat stížnost