Adresář

Pečovatelská služba Astra

Tel.: 384 721 427, 777 566 972
Chelčického 2, Třeboň, 379 01
Vedoucí služby: Lucie Vyslužilová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Seznam fakultativních služeb viz Podrobné informace o službě.

 

Co nabízíme                                                                   

Pečovatelská služba Astra poskytuje pomoc osobám žijícím na Třeboňsku, které trpí sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu. Cílem je umožnit klientům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zbavit je pocitu, že jsou na vše sami. 
Poskytujeme pomoc a podporu při zvládání každodenních činností v oblasti hygieny, stravy, domácích prací, doprovodů do institucí (úřad, lékař...)
Poskytujeme pomoc nejenom klientům, ale i jejich rodinám a pečujícím osobám, které díky naší pomoci mohou nadále docházet do práce, odpočinout si, načerpat síly,  účastnit se běžného společenského života. . 
V rámci služby je poskytováno i sociální poradenství. 

Den

Provozní doba

Pondělí

7.30 - 16.00, 17.00 – 21.30 hod

Útrerý

7.30 - 16.00, 17.00 – 21.30 hod

Středa

7.30 - 16.00, 17.00 – 21.30 hod

Čtvrtek

7.30 - 16.00, 17.00 – 21.30 hod

Pátek

7.30 - 16.00, 17.00 – 21.30 hod

Sobota, neděle, svátky

7:00 - 16:00 hod

 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Barbora Tětková - sociální pracovnice
Šárka Švehlová - pečovatelka na DPP
Lenka Žecová - pečovatelka
Aneta Mojková - pečovatelka
Pavlína Říhová - pečovatelka
Lucie Vyslužilová, DiS. - vedoucí služby
Kateřina Rothmaierová - pečovatelka
Renata Pavelková - pečovatelka
Tereza Pršancová - pečovatelka
Kateřina Procházková - pečovatelka