Finanční sbírka na pomoc lidem z Ukrajiny

Vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na podporu Ukrajiny na Třeboňsku

Charita Třeboň vyhlásila veřejnou finanční sbírku, jejímž účelem je zajištění a poskytnutí pomoci a podpory lidem z Ukrajiny, kteří se v důsledku válečného konfliktu ocitli v nouzi a nacházejí se na Třeboňsku (na území ORP Třeboň). Přispět můžete bezhotovostně vkladem na účet č. 6160914319/0800 nebo v hotovosti do charitních pokladniček. Informace o umístění pokladniček budeme aktualizovat.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou pomoci.

Převod na sbírkový účet:

6160914319/0800

sbírkový účet založený u České spořitelny, a.s.

Charitní pokladničky

Informace o rozmístění charitních pokladniček pro vás připravujeme. 

Sbírka se koná na základě vydaného Osvědčení Jihočeským krajem č.j. KUJCK 33945/2022, je schválená na dobu neurčitou a je bezvýhradně určena na pomoc a podporu lidem u Ukrajiny, kteří se ocitli v nouzi a vyhledali nebo vyhledají pomoc a bezpečí na Třeboňsku.

Potvrzení o finančním daru