Adresář

Sociálně terapeutická dílna Motýl

Tel.: 736 503 164, 775 566 971
Chelčického 2, Třeboň, 379 01
Vedoucí služby: Mgr. Alena Brožová - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Sociálně terapeutická dílna Motýl poskytuje své služby všem těm, kteří z důvodu zdravotního nebo kombinovaného postižení nenašli uplatnění na trhu práce. Prostřednictvím této služby uživatelé získají základní pracovní a základní sociální návyky a tím zvýší své šance na pracovní uplatnění.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Brožová - vedoucí služby
Soňa Maleninská - pracovník v sociálních službách
Martina Märzová - pracovník v sociálních službách
Mgr. Kateřina Fischerová - sociální pracovnice
Eva Bečvářová - pracovník v sociálních službách