Adresář

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tel.: 384 721 427, 777 566 972
Chelčického 2, Třeboň, 379 01
Vedoucí služby: Lucie Vyslužilová, DiS. - vedoucí pracovník sociální služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby: NE

Péče v domácím prostředí může být mnohdy velmi náročná. Kompenzační pomůcky tuto péči pomohou usnadnit a péče je pro pečujícího i pro pacienta komfortnější. Služba prostřednictvím zapůjčení kompenzační pomůcky umožní pacientům zůstat se svými blízkými ve známém prostředí a dopomáhá k vytvoření podmínek pro plnohodnotý život v přirozeném rodinném prostředí. 

Organizace

Seznam lidí

Lucie Vyslužilová, DiS. - vedoucí pracovník sociální služby