Adresář

Občanská poradna České Velenice

Tel.: 732 895 809
Vitorazská 77, České Velenice, 378 10
Vedoucí služby: Mgr. Alena Brožová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Co nabízíme

Občanská poradna v Českých Velenicích je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

Služba je poskytována osobám, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

Od 1.10.2018 jsme získali od ministerstava spravedlnosti akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, identifikační číslo AO-052-2018.

Organizace

Seznam lidí