4. ledna 2021 Tříkrálová sbírka

Slavnostní požehnání Třikrálové sbírky

Slavnostní požehnání Třikrálové sbírky proběhlo dne 5.1.2021 v Kostele sv. Jiljí v Třeboni za přítomnosti Th. Mgr. Martina Bětuňáka a zástupce koledníků, koordinátorky sbírky, Lucie Vyslužilové.