Rozšiřování nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek
8. listopadu 2022 Charita Třeboň

Rozšiřování nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek

Díky podpoře Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové jsme rozšířili sortiment Půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Třeboň o nejčastěji půjčované druhy pomůcek.

Chodítka, klozetová křesla, sedačka do sprchy a antidekubitní matrace - příklady pomůcek, které umožní osobám odkázaným na pomoc druhých bezpečně prožívat život doma a předcházet zdravotním komplikacím. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil částkou 50 000 Kč nákup těchto pomůcek, které si lidé zapůjčují krátkodobě nebo dlouhodobě. Součástí služeb naší půjčovny je i poradenství pro výběr vhodné pomůcky a nácvik správného používání.

Děkujeme Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové za podporu!

IMG_20221104_100838 (1)

Mgr. Dana Zavadilová

ředitelka, sociální pracovník
Tel.: 384 721 427 E-mail: 4gsyQOQl~.oy4W7%WkvDRW7r