Podpora sociálních služeb Charity Třeboň z rozpočtu Jihočeského kraje
7. listopadu 2022 Charita Třeboň

Podpora sociálních služeb Charity Třeboň z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 13. října 2022 schválilo výsledky 2. kola dotačního řízení pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022.      

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s  poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Naše Pečovatelská služba Astra v tomto 2. kole byla podpořena částkou 570 000 Kč, Občanská poradna částkou 120 000 Kč a Sociálně terapeutická dílna Motýl částkou 147 000 Kč. 

Tento doplatek dotace ze státního rozpočtu je určen na dofinancování nákladů sociálních služeb v roce 2022 a umožní nám tak poskytovat služby dle plánovaného rozsahu.

JčK

Mgr. Dana Zavadilová

ředitelka, sociální pracovník
Tel.: 384 721 427 E-mail: 4gsyQOQl~.oy4W7%WkvDRW7r