Pečovatelská služba Astra


 • Tel.: 384 721 427, 775 566 971
 
Chelčického 2, Třeboň, 379 01 Vedoucí služby: Mgr. Dana Zavadilová - vedoucí a sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti:

1.   odvoz služebním vozidlem (např. k lékaři, na nákup, na orgány veřejné moci a

    instituce poskytující veřejné  služby) jako doplněk základní činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení

2.  aktivizační činnosti

3. dohled nad uživatelem

4. úklid chodníku, sněhu

5. péče o domácí zvíře - nakrmení

6. péče o domácí zvíře - vyvenčení do 15 min
7. doprovázení dospělých na vycházky

8. zapůjčení jídlonosiče
 

 

 

 

 

Poslání Pečovatelské služby Astra

Posláním Pečovatelské služby Astra je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami. Pomoc a podporu při zvládání každodenních činností uskutečňujeme s důrazem na důstojnost uživatelů podle jejich individuálních potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil.

 

 

Základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Součástí služby je poskytování sociálního poradenství dle potřeby uživatele (poskytnutí informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči
o osobu aj.).

 

 

 

Fakultativní činnosti:

1.   odvoz služebním vozidlem (např. k lékaři, na nákup, na orgány veřejné moci a

    instituce poskytující veřejné  služby) jako doplněk základní činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení

2.  aktivizační činnosti

3. dohled nad uživatelem

4. úklid chodníku, sněhu

5. péče o domácí zvíře - nakrmení

6. péče o domácí zvíře - vyvenčení do 15 min
7. doprovázení dospělých na vycházky

8. zapůjčení jídlonosiče
 

 

 

Cílová skupina:

Osoby se sníženou soběstačností a sebeobsluhou žijící v Třeboni a přilehlých obcích do
15 km:

§         Senioři – osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu

§         Osoby se zdravotním postižením

        osoba, které byl přiznán invalidní důchod a která ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb

        osoba, která potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb

§         Osoby dlouhodobě a chronicky nemocné

§         Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

 

Cílovou skupinou nejsou:

 • Osoby, jejichž potřeby není služba schopna naplnit
 • Osoby, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě
 • Osoby žijící dále než 15  km od Třeboně

 Cíle služby:

  1. Podpora a péče při naplňování základních životních potřeb uživatelů v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby mohli zůstat žít ve své domácnosti.
  2. Podpora v udržování společenských a rodinných kontaktů a zvyklostí uživatele.
  3. Podpora uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti.

   

 

 

Zásady:

 

-          nezávislost

-          aktivizace

-          důstojnost

-          respekt

-          partnerství

-          zodpovědnost

-          bezpečí

-          individuální přístup

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Zavadilová - vedoucí a sociální pracovnice Eva Bečvářová - pečovatelka Ludmila Kolářová - pečovatelka Ing. Eva Kubešová - ekonomický pracovník Eva Papežová - pečovatelka Hana Janochová - pečovatelka Lucie Vyslužilová, Dis. - pracovník sociálních služeb Mgr. Alena Brožová - sociální pracovnice Veronika Mašková - pracovník sociálních služeb Dagmar Křepelková - dlouhodobá pracovní neschopnost - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo