Občanská poradna České Velenice


 • Tel.: 732 895 809
 
Chelčického 2, Třeboň, 379 01

Způsob poskytování: Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny v Českých Velenicích je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v  jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci. V rámci poradenství je poskytováno také dluhového poradenství.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Osoby od 16 do 65 let žijící v Českých Velenicích v sociálně vyloučených lokalitách nebo sociálním vyloučením ohrožené, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat - nezaměstnaní, předlužení, ohrožení ztrátou bydlení, národnostní menšiny, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi.

 

CÍLE

  1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit
  2. cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat

ZÁSADY

 

  • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
  • anonymita
  • diskrétnost
  • nestrannost
  • bezplatnost FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  •  
  •  
 • ambulantní forma služba – 24 hodin/týden
 • terénní forma služby – 6 hodin/týden.

Terénní forma služby je poskytována uživatelů, kteří se nemohou vlastními silami dostavit do poradny. Je jim poskytována v jejich přirozeném sociálním prostředí ve městě Č. Velenice. Další možnosti terénní formy jsou vyhledávání potenciálních uživatelů a jejich oslovování přímo ve vyloučených lokalitách při pravidelných návštěvách, vedení motivačních rozhovorů pro využití služby, doprovody na úřady a instituce apod.

 

Konzultační hodiny ambulantní formy služby:

Pondělí           8.30 – 12.30              13.00 – 16.00   

Úterý             zavřeno         

Středa           8.30 – 16.00

Čtvrtek           8.30 – 12.30   

Pátek             8.30 – 14.00       

 

Konzultační hodiny terénní formy služby:

Středa             13.00 – 16.00

Čtvrtek          13.00 – 16.00

 

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita ambulantní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita terénní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita je stanovena tak, že v jednom okamžiku může jeden pracovník poskytnout službu 1 klientovi.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU:

Uživatelům je služba poskytována bezplatně

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Zavadilová - ředitel Bc. Anna Mrázová - sociální pracovnice Tania Awanová - sociální pracovník Ing. Eva Kubešová - ekonomický pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo