Záměry Tříkrálové sbírky 2022 na Třeboňsku

 • Charita Třeboň

  • Podpora financování a rozvoj služeb a činností Oblastní charity Třeboň poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích.

   183 087 Kč
  • Přímá pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi.

   6 000 Kč