Oblastní charita Třeboň

Oblastní charita Třeboň je církevní neziskovou organizací, která byla zřízena Otcem biskupem ThDr. Antonínem Liškou jako účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou od 1.9.2001.

Svou profesionalizací navázala na dlouholetou činnost dobrovolníků ve farnosti. Je součástí Diecézní charity Č. Budějovice, členem Charity Česká republika a Mezinárodní charity Caritas Internationalis.

 V současné době Oblastní charita Třeboň realizuje tyto sociální služby:

Dalšími činnostmi jsou :

Realizaci sociálních služeb zajišťuje 14 zaměstnanců, dobrovolníci mají své nazastupitelné místo při pořádání jednorázových akcí a v zajištění sběru šatstva.

 

Oblastní charita Třeboň                               

Chelčického 2       

379 01 Třeboň

Tel. 384 72 14 27; 777 566 971

email: charita.trebon@seznam.cz

 IČO 265 20 991

banka: Waldviertler Sparkasse

č. účtu: 0200000056/7940

Podpořte nás
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo