Logo OPZ barevné

Služba je poskytována v rámci projektu „Občanská poradna a kurzy finanční gramotnosti v Českých Velenicích“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006125, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

SÍDLO PORADNY

Jungmannova 20

378 10 České Velenice

 

 sídlo poradny

KONTAKTY 

tel. 732 895 809

Email: poradna.velenice@seznam.cz

 

POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny v Českých Velenicích je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v  jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci. V rámci poradenství je poskytováno také dluhového poradenství.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Osoby od 16 do 65 let žijící v Českých Velenicích v sociálně vyloučených lokalitách nebo sociálním vyloučením ohrožené, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat - nezaměstnaní, předlužení, ohrožení ztrátou bydlení, národnostní menšiny, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi.

 

CÍLE

  1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit
  2. cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat

 

ZÁSADY

  • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
  • anonymita
  • diskrétnost
  • nestrannost
  • bezplatnost

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • ambulantní forma služba – 24 hodin/týden
 • terénní forma služby – 6 hodin/týden.

Terénní forma služby je poskytována uživatelů, kteří se nemohou vlastními silami dostavit do poradny. Je jim poskytována v jejich přirozeném sociálním prostředí ve městě Č. Velenice. Další možnosti terénní formy jsou vyhledávání potenciálních uživatelů a jejich oslovování přímo ve vyloučených lokalitách při pravidelných návštěvách, vedení motivačních rozhovorů pro využití služby, doprovody na úřady a instituce apod.

 

ZMĚNA OD 1.11.2018: Konzultační hodiny ambulantní formy služby:

Pondělí           8.30 – 12.30              13.00 – 16.00   

Úterý              12.00 - 19.00 

Středa            12.00 - 15.00 

Čtvrtek           12.00 - 19.00 

Pátek             ZAVŘENO

 

ZMĚNA OD 1.11.2018: Konzultační hodiny terénní formy služby:

Úterý                15.00 – 18.00

Čtvrtek             15.00 – 18.00

 

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita ambulantní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita terénní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita je stanovena tak, že v jednom okamžiku může jeden pracovník poskytnout službu 1 klientovi.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU:

Uživatelům je služba poskytována bezplatně

 

SLUŽBA OBSAHUJE TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb (poskytnutí informací klientovi o dalších subjektech, které nabízejí potřebnou pomoc při řešení situace klienta, či zprostředkování kontaktu s těmito subjekty, doprovod klienta na úřady, školy či další instituce)
 2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání (poskytování socioterapeutických činností vede k udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují začleňování osob).  
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (podpora uživatele při vyřizování záležitostí např. na úřadech, u pronajímatelů bytů, věřitelů, dodavatelů energie, plynu formou doprovodu nebo předáním informací, instrukcemi či nácvikem)

 

Poradna zajišťuje poradenství v oblastech:

 • pracovně – právní vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • řešení dluhů (exekuce, insolvence, rodinný rozpočet apod.)
 • sociální dávky
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodina a mezilidské vztahy
 • domácí násilí
 • základy práva v ČR
 • sociální terapie

Poradna poskytuje také specializované poradenství v oblasti dluhové problematiky, proto je sociální pracovník odborně vybaven pro pomoc a podporu uživatelů v celém procesu řešení jejich zadlužení (např. vyjednávání s věřiteli, sestavení splátkového kalendáře, rodinného rozpočtu, jednání s exekutory, pomoc s podáním návrhu na oddlužení k soudu, podpora uživatele po dobu plnění podmínek oddlužení). S tím souvisí podpora uživatele i v dalších oblastech života, které jsou často dluhy dotčeny (zaměstnání, bydlení, vztahy).

Od 1.10.2018 jsme získali od ministerstava spravedlnosti akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, identifikační číslo AO-052-2018.

Nedílnou součástí služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí základního poradenství a předání potřebných informací zájemcům o službu, kteří se obrátí na poradnu s problematikou, jejíž řešení již není v kompetenci pracovníků poradny.

 

Hodnocení služby 2017 - OP 2017 - vyhodnocení dotazníků spokojenosti klienti.docx

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI - KONCERT PRO CHARITU V KLUBU VELBLOUD 12.10.2018

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Český Krumlov

WESPO Bohemia a.s. Č. Budějovice

Bohemia Stone Spedition s.r.o. České Budějovice

EXVO s.r.o. Č. Budějovice

RF TRANS, s.r.o. Č. Budějovice

TCF Vzduchotechnika s.r.o., Prachatice

Obec Doubravice

Transbozen spol. s r.o., Vodňany

PROSTOR - desing, s.r.o., Prachatice

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

AUSPI Europe s.r.o. České Budějovice

Bohemia Regent Třeboň

3ImaginaryBoys

 

DĚKUJEME DÁRCŮM!

 
 

Sociální služby Oblastní charity Třeboň podporují

jihočeský kraj          mpsv

 
 

Oblatní charitu Třeboň podporuje

Trebon_logo_horizontalni_barevne

Děkujeme!

 
 

Nadace AGROFERT

Nadační příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 150 000 Kč byl využit na zakoupení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby Astra.

IMG_20180924_100051

nadace_agrofert_logo