Materiální a potravinová pomoc

Materiální a potravinová pomoc je doplňkovou službou charity. Jedná se o službu, jejímž prostřednictvím se potřebným dostane pomoci formou potravin, hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilií.

FEAD

Kdo může u tuto pomoc požádat?

  • Materiálně nezajištěné rodiny s dětmi
  • Osoby bez přístřeší
  • Osoby ohrožené ztrátou bydlení
  • Neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou
  • Další osoby ve vážné sociální nouzi         

Kontaktujte nás:

Adresa: Chelčického 2, Třeboň
Mgr. Dana Zavadilová, tel.: +420 777 566 971