Sociálně terapeutická dílna Motýl


  • Tel.: 736 503 164
 
Chelčického 2, Třeboň, 379 01 Vedoucí služby: Mgr. Alena Brožová - vedoucí služby

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE
soc

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Zavadilová - ředitel Mgr. Alena Brožová - vedoucí služby Mgr. Jana Buštová - sociální pracovnice Ing. Eva Kubešová - ekonomický pracovník Soňa Maleninská DPP - pracovník v sociálních službách Helena Křepeleová - dlouhodobá pracovní neschopnost - pracovník v sociálních službách Martina Märzová - pracovník v sociálních službách Veronika Švecová DPP - pracovník sociálních služeb