Sociálně terapeutická dílna Motýl


  • Tel.: 736 503 164
 
Chelčického 2, Třeboň, 379 01 Vedoucí služby: Mgr. Alena Brožová - vedoucí služby

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE
soc

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Zavadilová - ředitel Mgr. Alena Brožová - vedoucí služby Mgr. Jana Buštová - sociální pracovnice Ing. Eva Kubešová - ekonomický pracovník Soňa Maleninská DPP - pracovník v sociálních službách Helena Křepeleová - dlouhodobá pracovní neschopnost - pracovník v sociálních službách Martina Märzová - pracovník v sociálních službách Veronika Švecová DPP - pracovník sociálních služeb
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI

DĚKUJEME SPONZORŮM HUDEBNÍHO FESTIVALU  17.10.2015 V ČB

 

Agromont Vimperk, s.r.o.

WESPO Bohemia a.s.

Raiffeisenbank a.s. zaměstnanecké granty Dobrá koruna

TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Bohemia Trade CZ, s.r.o.

Transbozen s.r.o. Vodňany

RF TRANS, s.r.o.

EXVO, s.r.o.

Budějovický Budvar, n.p.

      Za organizační zajištění celé akce děkujeme Three Imaginary Boys!

 

      

   

 

 
 

Podpořili nás aktuálně

Podpořili nás aktuálně