Oblastní charita Třeboň

Oblastní charita Třeboň je církevní neziskovou organizací, která byla zřízena Otcem biskupem ThDr. Antonínem Liškou jako účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou od 1.9.2001.

Svou profesionalizací navázala na dlouholetou činnost dobrovolníků ve farnosti. Je součástí Diecézní charity Č. Budějovice, členem Charity Česká republika a Mezinárodní charity Caritas Internationalis.

 V současné době Oblastní charita Třeboň realizuje tyto sociální služby:

Dalšími činnostmi jsou :

Realizaci sociálních služeb zajišťuje 14 zaměstnanců, dobrovolníci mají své nazastupitelné místo při pořádání jednorázových akcí a v zajištění sběru šatstva.

 

Oblastní charita Třeboň                               

Chelčického 2       

379 01 Třeboň

Tel. 384 72 14 27; 777 566 971

email: charita.trebon@seznam.cz

 IČO 265 20 991

banka: Waldviertler Sparkasse

č. účtu: 0200000056/7940

Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI

DĚKUJEME SPONZORŮM HUDEBNÍHO FESTIVALU  17.10.2015 V ČB

 

Agromont Vimperk, s.r.o.

WESPO Bohemia a.s.

Raiffeisenbank a.s. zaměstnanecké granty Dobrá koruna

TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Bohemia Trade CZ, s.r.o.

Transbozen s.r.o. Vodňany

RF TRANS, s.r.o.

EXVO, s.r.o.

Budějovický Budvar, n.p.

      Za organizační zajištění celé akce děkujeme Three Imaginary Boys!

 

      

   

 

 
 

Podpořili nás aktuálně

Podpořili nás aktuálně