Poslání Sociálně terapeutické dílny Motýl

Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.

Cílová skupina:

Osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba není poskytována:

-          osobám s vysokou mírou nebo plnou závislostí na pomoci druhé osoby

Pozn.: služba je určena mimo jiné i pro uživatele transformujícího se Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina.

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociálně terapeutické dílny Motýl je poskytována ambulantní formou.

Sídlo služby:

Chelčického 1, 379 01 Třeboň

Kapacita služby:

V jednom okamžiku je možné poskytnout službu 10 uživatelům, z toho max. 1 vozíčkáři.

Složení uživatelů a jejich činnosti jsou plánovány tak, aby mohl být zajištěn optimální rozvoj dovedností u všech uživatelů (např. odpolední blok může být určen uživatelům s vyšší mírou podpory).

Provozní doba:

Pondělí:   7.30 – 16.00 hodin

Úterý:      7.30 – 16.00 hodin

Středa:     7.30 – 16.00 hodin

Čtvrtek:   7.30 – 16.00 hodin

Pátek:      7.30 – 16.00 hodin

Služba není poskytována ve dnech, na které připadá státní svátek.

V mimořádných případech (pouze několikrát do roka) může být služba poskytována mimo pravidelnou provozní dobu a to ve dnech, kdy se konají prodejní akce (obvykle trhy) a výstavy, na kterých se prezentuje činnost Oblastní charity Třeboň. S uživateli je minimálně dva týdny předem dojednávána účast na akci, je zohledňován zájem uživatele, jeho motivace a schopnosti.

Kontakty:

vedoucí služby Mgr. Alena Brožová, tel. 775 566 971

sociální pracovnice Mgr. Jana Buštová, tel. 736 503163

telefon do služby - 736503164

E-mail: std.motyl@seznam.cz

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  •     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  •     poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  •     nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k            sociálnímu začlenění
  •     podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  •    základní sociální poradenství
Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI

DĚKUJEME SPONZORŮM HUDEBNÍHO FESTIVALU  17.10.2015 V ČB

 

Agromont Vimperk, s.r.o.

WESPO Bohemia a.s.

Raiffeisenbank a.s. zaměstnanecké granty Dobrá koruna

TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Bohemia Trade CZ, s.r.o.

Transbozen s.r.o. Vodňany

RF TRANS, s.r.o.

EXVO, s.r.o.

Budějovický Budvar, n.p.

      Za organizační zajištění celé akce děkujeme Three Imaginary Boys!

 

      

   

 

 
 

Podpořili nás aktuálně

Podpořili nás aktuálně