Poslání Sociálně terapeutické dílny Motýl

Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.

Cílová skupina:

Osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Služba není poskytována:

-          osobám s vysokou mírou nebo plnou závislostí na pomoci druhé osoby

Pozn.: služba je určena mimo jiné i pro uživatele transformujícího se Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina.

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociálně terapeutické dílny Motýl je poskytována ambulantní formou.

Sídlo služby:

Chelčického 1, 379 01 Třeboň

Kapacita služby:

V jednom okamžiku je možné poskytnout službu 10 uživatelům, z toho max. 1 vozíčkáři.

Složení uživatelů a jejich činnosti jsou plánovány tak, aby mohl být zajištěn optimální rozvoj dovedností u všech uživatelů (např. odpolední blok může být určen uživatelům s vyšší mírou podpory).

Provozní doba:

Pondělí:   7.30 – 16.00 hodin

Úterý:      7.30 – 16.00 hodin

Středa:     7.30 – 16.00 hodin

Čtvrtek:   7.30 – 16.00 hodin

Pátek:      7.30 – 16.00 hodin

Služba není poskytována ve dnech, na které připadá státní svátek.

V mimořádných případech (pouze několikrát do roka) může být služba poskytována mimo pravidelnou provozní dobu a to ve dnech, kdy se konají prodejní akce (obvykle trhy) a výstavy, na kterých se prezentuje činnost Oblastní charity Třeboň. S uživateli je minimálně dva týdny předem dojednávána účast na akci, je zohledňován zájem uživatele, jeho motivace a schopnosti.

Kontakty:

vedoucí služby Mgr. Alena Brožová, tel. 775 566 971

sociální pracovnice Mgr. Jana Buštová, tel. 736 503163

telefon do služby - 736503164

E-mail: std.motyl@seznam.cz

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  •     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  •     poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  •     nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k            sociálnímu začlenění
  •     podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  •    základní sociální poradenství