Logo OPZ barevné

Služba je poskytována v rámci projektu „Občanská poradna a kurzy finanční gramotnosti v Českých Velenicích“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006125, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

SÍDLO PORADNY

Jungmannova 20

378 10 České Velenice

 

 sídlo poradny

KONTAKTY 

tel. 732 895 809

Email: poradna.velenice@seznam.cz

 

POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny v Českých Velenicích je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v  jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci. V rámci poradenství je poskytováno také dluhového poradenství.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Osoby od 16 do 65 let žijící v Českých Velenicích v sociálně vyloučených lokalitách nebo sociálním vyloučením ohrožené, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat - nezaměstnaní, předlužení, ohrožení ztrátou bydlení, národnostní menšiny, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi.

 

CÍLE

  1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit
  2. cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat

 

ZÁSADY

  • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
  • anonymita
  • diskrétnost
  • nestrannost
  • bezplatnost

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • ambulantní forma služba – 24 hodin/týden
 • terénní forma služby – 6 hodin/týden.

Terénní forma služby je poskytována uživatelů, kteří se nemohou vlastními silami dostavit do poradny. Je jim poskytována v jejich přirozeném sociálním prostředí ve městě Č. Velenice. Další možnosti terénní formy jsou vyhledávání potenciálních uživatelů a jejich oslovování přímo ve vyloučených lokalitách při pravidelných návštěvách, vedení motivačních rozhovorů pro využití služby, doprovody na úřady a instituce apod.

 

Konzultační hodiny ambulantní formy služby:

Pondělí           8.30 – 12.30              13.00 – 16.00   

Úterý             zavřeno         

Středa           8.30 – 16.00

Čtvrtek           8.30 – 12.30   

Pátek             8.30 – 14.00       

 

Konzultační hodiny terénní formy služby:

Čtvrtek             13.00 – 16.00

Pátek                9.00 – 12.00

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita ambulantní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita terénní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita je stanovena tak, že v jednom okamžiku může jeden pracovník poskytnout službu 1 klientovi.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU:

Uživatelům je služba poskytována bezplatně