Tříkrálová sbírka 2017

Letošní Tříkrálová sbírka začala slavnostním setkáním koledníků a vedoucích skupinek 2.1.2017 v kostele a poté Tříkrálovým průvodem na náměstí, kde u Mariánského sloupu požehnal sbírce P. ThMgr. Martin Bětuňák. Skupinky koledníků se vydaly do třeboňských ulic a přilehlých obcí, aby do domovů přinesly poselství Boží lásky, dobra a klidu ve formě známé koledy My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám. Nad dveře domů napsali posvěcenou křídou zkratku požehnání K + M + B + 2017, popřáli šťastný nový rok, věnovali drobný dárek a při tom poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc těm, kteří pomoc potřebují nejvíce - seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením či těm, kteří se ocitli v materiální či sociální nouzi.

V roce 2017 celkem 34 skupinek, ve kterých se vystřídalo 154 dětí, přineslo koledu a požehnání do domovů v Třeboni a místních částech a do obcí Domanín, Dunajovice, Majdalena, Lužnice, Lomnice n/Lužnicí, Novosedly n/Nežárkou, Frahelž, Spolí, Libín, Štěpánovice a Sviny. Občané věnovali do kasiček koledníků 179 309 Kč.

Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI

DĚKUJEME SPONZORŮM HUDEBNÍHO FESTIVALU  17.10.2015 V ČB

 

Agromont Vimperk, s.r.o.

WESPO Bohemia a.s.

Raiffeisenbank a.s. zaměstnanecké granty Dobrá koruna

TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Bohemia Trade CZ, s.r.o.

Transbozen s.r.o. Vodňany

RF TRANS, s.r.o.

EXVO, s.r.o.

Budějovický Budvar, n.p.

      Za organizační zajištění celé akce děkujeme Three Imaginary Boys!

 

      

   

 

 
 

Podpořili nás aktuálně

Podpořili nás aktuálně