Tříkrálová sbírka 2017

Letošní Tříkrálová sbírka začala slavnostním setkáním koledníků a vedoucích skupinek 2.1.2017 v kostele a poté Tříkrálovým průvodem na náměstí, kde u Mariánského sloupu požehnal sbírce P. ThMgr. Martin Bětuňák. Skupinky koledníků se vydaly do třeboňských ulic a přilehlých obcí, aby do domovů přinesly poselství Boží lásky, dobra a klidu ve formě známé koledy My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám. Nad dveře domů napsali posvěcenou křídou zkratku požehnání K + M + B + 2017, popřáli šťastný nový rok, věnovali drobný dárek a při tom poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc těm, kteří pomoc potřebují nejvíce - seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením či těm, kteří se ocitli v materiální či sociální nouzi.

V roce 2017 celkem 34 skupinek, ve kterých se vystřídalo 154 dětí, přineslo koledu a požehnání do domovů v Třeboni a místních částech a do obcí Domanín, Dunajovice, Majdalena, Lužnice, Lomnice n/Lužnicí, Novosedly n/Nežárkou, Frahelž, Spolí, Libín, Štěpánovice a Sviny. Občané věnovali do kasiček koledníků 179 309 Kč.