Tříkrálová sbírka 2015

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky proběhlo 2.1. 2015 Tříkrálovým průvodem od kostela na náměstí, kde u  Mariánského sloupu P. David Henzl požehnal sbírku a koledníci se poté již vydali s koledou navštívit jednotlivé domácnosti. Celkem 24 skupinek přineslo koledu a požehnání do domovů v Třeboni a místních částech a do obcí Domanín, Dunajovice, Majdalena, Lužnice, Lomnice n/Lužnicí, Novosedly n/Nežárkou. Občané věnovali do úředně zapečetěných kasiček koledníků 161 187 Kč. Z celkové vybrané částky je 35 % určeno na Charitu ČR(diecézní charity, humanitární pomoc aj.) a65 % bude použito na Třeboňsku, konkrétně na předem určený záměr – pomoc seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením a sociálně slabým občanům Třeboňska (Pečovatelská služba Astra, přímá pomoc - Štědrovečerní večeře, zakoupení základních potravin pro občany, kteří se dostali do krizové životní situace, provoz Občanské poradny). Děkujeme za obětavost všem koledníkům a jejich vedoucím a všem dárcům za otevřená srdce.