Tříkrálová sbírka 2015

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky proběhlo 2.1. 2015 Tříkrálovým průvodem od kostela na náměstí, kde u  Mariánského sloupu P. David Henzl požehnal sbírku a koledníci se poté již vydali s koledou navštívit jednotlivé domácnosti. Celkem 24 skupinek přineslo koledu a požehnání do domovů v Třeboni a místních částech a do obcí Domanín, Dunajovice, Majdalena, Lužnice, Lomnice n/Lužnicí, Novosedly n/Nežárkou. Občané věnovali do úředně zapečetěných kasiček koledníků 161 187 Kč. Z celkové vybrané částky je 35 % určeno na Charitu ČR(diecézní charity, humanitární pomoc aj.) a65 % bude použito na Třeboňsku, konkrétně na předem určený záměr – pomoc seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením a sociálně slabým občanům Třeboňska (Pečovatelská služba Astra, přímá pomoc - Štědrovečerní večeře, zakoupení základních potravin pro občany, kteří se dostali do krizové životní situace, provoz Občanské poradny). Děkujeme za obětavost všem koledníkům a jejich vedoucím a všem dárcům za otevřená srdce.

Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI

DĚKUJEME SPONZORŮM HUDEBNÍHO FESTIVALU  17.10.2015 V ČB

 

Agromont Vimperk, s.r.o.

WESPO Bohemia a.s.

Raiffeisenbank a.s. zaměstnanecké granty Dobrá koruna

TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Bohemia Trade CZ, s.r.o.

Transbozen s.r.o. Vodňany

RF TRANS, s.r.o.

EXVO, s.r.o.

Budějovický Budvar, n.p.

      Za organizační zajištění celé akce děkujeme Three Imaginary Boys!

 

      

   

 

 
 

Podpořili nás aktuálně

Podpořili nás aktuálně