Posezení s harmonikou 2014

Oblastní charita Třeboň a Ledax, o.p.s. uspořádaly v rámci projektu "Spolu" podpořeného grantem města Třeboně dne 29.8.2014 posezení s harmonikou, kterého se zúčastnilo 30 osob.