Novoroční charitní punč 2014

Již potřetí proběhla na Masarykově náměstí v Třeboni při novoročním ohňostroji dne 1.1.2014 akce prodej novoročního charitního punče. Akce proběhla ve spolupráci s hotelem Zlatá hvězda, který punč připravil a dále záštitu převzalo Zdravé město Třeboň a také ji podpořilo finanční částkou. Výtěžek činil více než 17 000 Kč a byla z něj zakoupena polohovací postel do půjčovny kompenzačních pomůcek. Děkujeme všem, kteří zakoupením punče přispěli na dobrou věc a také všem dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné akci uspořádat.