• Nadace ČEZ Oranžové kolo
 • Proact Czech Republic, s.r.o.
 • Jihočeský kraj
 • město Třeboň
 • Argon systems
 • Hydrokov Petr Ježek
 • G.Hitzgerová
 • Waldviertler Sparkasse
 • obec Majdalena
 • obec Lužnice
 • obec Domanín
 • MUDr. A. Doležal
 • Ježek software s.r.o.
 • bažantnice Prátr a Chlum u Tř.
 • firma Disper
 • MUDr. M. Herdová
 • Autoškola Martínek
 • a další dárci