VÍME AKTUÁLNĚ!

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Spuštění webu Charity Kaplice

Charita Kaplice spustila nové webové stránky. Na webu naleznete informace o akcích, činnosti, popis služeb a projektů. Webové stránky Charity Kaplice naleznete zde.

Sbírka na povodně v DCH Č. Budějovice

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi.  Více informací zde

 

Nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty v Č. Budějovicích

Diecézní charita Č.Budějovice spustila nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty. Na webu naleznete informace pro cizince, informace o činnosti poradny, vzdělávání cizinců, ....atd.

více naleznet na www.cizincicb.charita.cz

 

V českobudějovické diecézi skončila Tříkrálová sbírka rekordem

V českobudějovické diecézi letošní výtěžek Tříkrálové sbírky dosáhnul rekordní částky 4.025.130,- Kč což je o 154 624, - Kč více než v loňském roce. Děkujeme dárcům, koledníkům za podporu a v příštím roce zase naviděnou.  Více…

Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem

Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem

V sobotu 6.5.2017 v rámci Anifilmu proběhla na třeboňském náměstí charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem – Oranžové kolo. Zájemci z řad veřejnosti šlapáním na speciálně upraveném kole tak měli možnost podpořit činnost neziskových organizací, jednou z nich byla naše Oblastní charita Třeboň a to konkrétně Sociálně terapeutická dílna Motýl. Každý účastník mohl šlapat jednu minutu na rotopedu, vzdálenost a energie byla převedena na peníze a tak jsme si díky nadšení, soutěživosti a ochotě pomoci, odpoledne odnášeli šek na 50 399 Kč! Velký dík patří všem, kteří usedli na speciální kolo, šlápli do pedálů a udělali dobrý skutek.

Sběr šatstva znovu zahájen od 18.4.2017

Sběr šatstva znovu zahájen od 18.4.2017 (úterý) na ulici Novohradská od 15.30 - 18.00. A dále bude probíhát každé úterý ve stejný čas.

Veškeré oblečení, které Charitě darujete, je potřeba přinést v pevných pytlích, popř. v  uzavřených krabicích. Šatstvo je využito pro potřeby sociálně slabých klientů Charity a dále prostřednictvím firmy Dimatex zpracováno na čistící hadry. Otevírací hodiny sběru šatstva jsou zajištěny díky práci dobrovolníků.

 

 

 

11. charitní ples

V pátek 3.2.2017 od 19.30 hod v Besedě v Třeboni se koná 11. charitní ples. Srdečně zveme!

 

Koncert v Č. Budějovicích - klub Velbloud 10.-12.11.2016

plakát koncert Velbloud 10.-12.11Oblastní charita Třeboň pořádá ve dnech 10. - 12.11.2016 v klubu Velboud v Českých Budějovicích charitativní koncert - jste srdcečně zváni!

 

 

Volné pracovní místo

Oblastní charita Třeboň přijme pro Pečovatelskou službu Astra pečovatelku - nástup možný ihned.

 

Podpořte nás
 

AKTUÁLNĚ NÁS PODPOŘILI

DĚKUJEME SPONZORŮM HUDEBNÍHO FESTIVALU  17.10.2015 V ČB

 

Agromont Vimperk, s.r.o.

WESPO Bohemia a.s.

Raiffeisenbank a.s. zaměstnanecké granty Dobrá koruna

TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Bohemia Trade CZ, s.r.o.

Transbozen s.r.o. Vodňany

RF TRANS, s.r.o.

EXVO, s.r.o.

Budějovický Budvar, n.p.

      Za organizační zajištění celé akce děkujeme Three Imaginary Boys!

 

      

   

 

 
 
Employment service České Budějovice

 
 

Podpořili nás aktuálně

Podpořili nás aktuálně

 
 

PODPOŘILI NÁS  AKTUÁLNĚ 

SPONZOŘI KONCERTU 8.11.2014
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Auspi Europe, s.r.o.

 

AGROMONT VIMPERK, spol. s r.o.

 

TCF Vzduchotechnika, s.r.o.

 

EXVO, s.r.o.

 

WESPO BOHEMIA, a.s.

 

 

 Dobrovolníci podílející se na zajištění koncertu:

Tomáš Stein a Jaroslav Zábranský

 

 

DĚKUJEME!!!